Banner Levél a Szerkeszőknek! Hozzáadás a Kedvencekhez! Legyen a kezdőlapom!
Banner
 
   
Belépés: Felhasználónév:  Jelszó:     Regisztráció    


Főmenü
  Nyitólap  
  A Szalacsi kultusz  
  Szalacsi Sándor  
  Fogarassy Árpád  
  Atombunker  
  Letöltések  
  Képek [1868]  
  Videók [67]  
  Zenék [132]  
  Programok [15]  
  Szövegek [131]  
  Újságcikkek [9]  
  International Szalacsi  
  Az átadás témája  
  Brigádtanács  
  Brigádtagok  
  Szabályzat  
  Fórum  
  Linkek  
  Szerkesztők  

Szavazás
  Csak bejelentkezett felhasználók szavazhatnak!

Véletlen kép
  Név: pic1736030.jpg
Szélesség: 450px
Magasság: 302px
Teljes méret
 E-mail

Valid XHTML 1.0
Valid CSS
Robika
Sándor
Árpád
Get Firefox!
Powered by PHP
Powered by Apache Webserver
Powered by MySQL RDBMS
Powered by Debian GNU/Linux
Powered by Smarty Engine
No software patents in Europe!

1/2003. számú SZÓGÁLATI SZABÁLYZAT, a Kartácsigazolvány témájában

Preambulum
  A zigazolvány kiállításának célja, hogy a jómunkásemberiséget szógájja és hasznos témákkal gazdagíccsa azt, különösen képi, írásos vagy hang formátumú helyzetekben energiatakarékosságból.
1.§ A lábazatról
  A Szógálati Szabályzat - továbbiakban SzóSza - szabályozza a Kartács Igazolvány tartalmát, formáját, kiadását, használatát, visszavonását, érvényességét, továbbá egyéb kérdésekben is amelyek a zigazolvány témájában felmerülnek a SzóSza szelle-mében kell gondolkodni hosszútávon és adott esetben (pl. atomcsapás), alkalmazni.
2.§ A zokszigénrűl
  a.) A Kartács Igazolvány a mellékletben megjelölt formában éss nyomdatechnikával készül, fontos hogy jóminőségű beton legyen.
b.) A zigazolvány szemcseszerkezete tartalmazza a sorszámot, a tulajdonos ojjektumban használatos niknevét, kétméterrül felvett megfelelt fényképét, kiadási dátumát. Rizsát és babot nem, deviszont nevet foglalkozást és lúdólcimet bele kell rakni a reklámszatyorba, oszt mindenki olyat csináltat magának, amilyet akar.
c.) Minden Kartácsigazolvány tulajdonosa Jómunkásember. Nincsenek akik jómunkásabbak, azellen viszont nem véd, hogy a brgdtncs eseti címeket alkalmazzon, ezt ki lehet magyarázni Taki Árpi részirül.
d.) A zigazolvány maga kitartást nem tud, de szocpolitilag hozzájárul annak a visszaújításához.
3.§ A zokszigén kivonásárúl
  (1.) Bisztoss érvényes Kartács Igazolvány csak va- lami mittudomén érvényes, ha a brgdtncss részirül megkapja a zengedayt, s ezt papirral is tudja bizonyitani.
(2.) Szóval mekkaphat mindent a tanáccstu az a jómunkásember aki:
  a.) önként kéri a tanácstu
  b.) két, igazolvánnyal rendelkező jómunkás ajánlatával usztatja át a papirjait.
  c.) Ugy magya rázzaki, hogy Sándort, Árpádot éss más, okszigénkivonásban közremüködő személyeket tiszteletben tart, létratolvajokkal szóba nem áll
  d.) Okszigénkivonási tevékenységével csak valami öncélu módon mások és maga épülésére éss nem pénzkérdésbül szógál.
  e.) A főddel való foglalkozást senkitől nem tiltjuk, deviszont hajcsa a kocsit ahogy csak tuggya ésszel, észnélkül.
  f.) A Polgári Jenő Hivatalba megy cigánkölcsönért vagy a papírokat folyamatba hozza.
(3.) Amennyiben a 3.§ (2.) bek.-ből csak egy- egy-egy tizcenti kihazudásra kerül, a tanáccs kiszáll több helyre és alkalmazza a jómun- kásmérő müszert a zigazolvány kiadásához, meg a Zsóti is fő lesz hívva.
4.§ Az alkalmazás témájárúl
  a.) A Kartács Igazolvány tulajdonosa mindig ki- veheti a vizbül a zokszigént. A zegész hulladéktelepet hasznosíthatja, csak jóminőségű betont vedrezzen fel
b.) Résztvehet minden olyan brgd mgmzdlsn, amelynek a célja semmi jónak el nem rontása
c.) Saját különbejáratu Malvinját/Zárpiját vagy aktuális jelöltjét bevonhatja mindenbe ami ép éss egészséges.
d.) Nem alkalmazhatja egyelőre két csillagkörü vagy bolygókörü litérben sem a Sinai 1/2 szigeten. (kivétel a Budai Nagy Antal ucca 26.)
e.) Másra át nem ruházhatja sem átőtözés sem a tüzrerakás idejére.
f.) Bármiféle újrahasznosítás közben kidolgozhatja annak tekknológiáját és piramis alakba rakhatja azt.
g.) Vedrezhet, vasalhat kedvére. Puszta kézzel szánthat-vethet és kitakaríthatja a pernyétől a területet.
h.) Meglátogathatja Game Bácsi kiállítását.
i.) Megmutathatja öcsémnek is. Hadd lássa.
5.§ A pusztulás témájárúl
  (1.) Aki 3 perc alatt elhazudja, azt hogy:
a.) csak az érték után veszi fel a pénzt,
b.) egy szál vasuti sint sem tesz a drautkoszoróba,
c.) nem bővít kéthatvanszáz négyszögölrü nyócszázra,
d.) az udvaron hagyott dolgokat elviszi,
e.) nem ismeri el, hogy a Szabolcs-Szatmár megye többet ér mint a Sinai félsziget,
f.) esetleg a személyi földtulajdont behozza a köztudatba és elidegenítést próbál,

attól a brgdtncs a SzóSza alkalmazásával visszavonhatja a zengedayt, vagy meghatározott időre saválló csappal szeleppel kizárja a zokszigén kivonásából, mert a zigazi jómunkás nem botlik.
(2.) A hazug, adós, rabló, gyilkosok nemjómunkásemberek.
(3.) Aki repedezteti a menyezetet és anyagilag úgy megviseltet más jómunkásembereket, hogy azoknak lábazatra se teljen, különösen nemjómunkásember.
6.§ Egyéb tekknológiárúl
  A brgdtncs hatásköre dönteni minden vitás kérdésben szavazással/közfelkiáltással. A brgdtncs felruházhatja a zelnököt adott esetekben a döntés egyszemélyi meghozatalára is talán, meg a Jenőt, a Pógár Jenőt is.
A brgdtncs-ot mindig a zelnök képviseli. A zadminisztativ dógok rendezésiért is ű felel, ha folyamatba vannak a papírok, csak intézkedik esetleg kiszállhat egy-két helyen.
7.§ Záró rendelkezés
  Éss semmi többet csak valami mittudomén mert az kizárt dolog...
Kapcsojják ki!


Egyéb
  Videók  
  '80-as évek reklámai  
  Egyéb  
  Megasztárok  
  Paródiák  
  Reklámvideók  
  Szalacsi  
  Zenék  
  Egyéb  
  Janika  
  Szalacsi  
  Flashek  
  Sándorgona  
  Lausbub  
  Tudakozó  

Hírek
1. Az utóbbi időben a regisztrációt megerős...  
2. Kedves jómunkásemberek! Az utóbbi idő...  
3. Felkerült egy új videó, letölthető az Eg...  
4. Felkerült egy új Szalacsis program Szala...  
5. A fórumban kért Zámbó Jimmy adás a Megas...  
  További hírek >>  

Legújabb videók
  (2006-10-07)
  (2006-10-07)
  Budapest 2050 (2006-10-07)
  (2006-10-07)
  (2006-10-07)
  Még több videó >>

Legújabb zenék
  (2006-10-07)
  (2006-10-07)
  (2005-12-21)
  (2005-10-25)
  (2005-10-14)
  Még több zene >>

Generálva: 0.02mp